1925 : Banca del Madagascar

5 Francs

10 Francs

20 Francs

50 Francs

100 Francs

100 Francs

1 000 Francs

1 000 Francs

1 000 Francs

5 000 Francs


1950 : Banca del Madagascar e delle Comore

50 Francs

100 Francs

500 Francs

1 000 Francs

5 000 Francs


1962 : Istituto d'Emissione Malgascio

50 Francs

50 Francs

100 Francs

100 Francs

500 Francs

500 Francs

1 000 Francs

1 000 Francs

1 000 Francs

5 000 Francs

5 000 Francs


1974 : Banca Centrale della Repubblica malgascia

50 Francs

100 Francs

500 Francs

1 000 Francs

5 000 Francs


1983 : Banca Centrale del Madagascar

500 Francs

1 000 Francs

5 000 Francs

10 000 Francs

1992

2 500 Francs

25 000 Francs

1994

500 Francs

1 000 Francs

1995

5 000 Francs

10 000 Francs

1998

2 500 Francs

25 000 Francs